Codziennie Polskę tworzyMY – w finale międzynarodowego konkursu