O akcji

Święto Niepodległości chcemy obchodzić na nasz, wyjątkowy, szczeciński sposób – jako pochwałę codzienności, z myślą o przyszłości i przez pryzmat mieszkańców, którzy tworzą Polskę codziennie.

Chcemy, by obchody Roku Niepodległości w Szczecinie skupione były właśnie na mieszkańcach – obywatelach, którzy codziennie tworzą Polskę. Do świętowania w ten radosny, dumny i obywatelski sposób namawiać będzie Szczecin przez cały rok, aż do listopada 2018.

Codziennie Polskę tworzyMy to między innymi:

  • działania w Internecie – na stronie mojaniepodleglosc.pl i w portalach społecznościowych,
  • kampanie outdoorowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
  • okolicznościowy kalendarz,
  • konkursy dla dzieci,
  • ogólnopolska konferencja o przyszłości miast i regionów,
  • 100 tys. zł do rozdysponowania na oddolne działania obywatelskie,
  • panele dyskusyjne, sesje, spotkania, koncerty, wystawy, festyny sąsiedzkie, jarmarki.

 

Działania realizowane będą przez ponad rok, od listopada 2017 do listopada 2018. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.