Magdalena Małyska

Urodzona w 1976 roku w Lublinie. Absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie pracuje w sektorze prywatnym jako pełnomocniczka zarządu.

Magda o niepodległości

Niepodległość to jest takie fajne uczucie, że jest miejsce, do którego się należy. To jest ten kraj, w którym jesteśmy u siebie i mówimy naszym językiem. To jest po prostu nasze miejsce na Ziemi.

Moja osobista niepodległość to niezależność, która daje swobodę poglądów, religii, myśli i ich wyrażania z poszanowaniem innych. To jest możliwość bycia sobą w każdym miejscu i w każdych warunkach. Moją małą niepodległością jest mój dom. Tam mam swoją przystań, w której nikt nikogo nie ocenia, w której każdy może być sobą i w której zawsze znajdzie się miejsce dla przyjaciół. To Szczecin, w którym zakochałam się w chwili, gdy tu przyjechałam po raz pierwszy.

Niepodległość można porównać z wolnością i bezpieczeństwem. O nią zawsze należy dbać, trzeba ją pielęgnować, szanować, a czasem o nią zawalczyć.